Medicatienazicht

Medicatienazicht


Neem je meer dan 5 geneesmiddelen per dag?

Ben je niet helemaal zeker dat je ze correct neemt?

Vergeet je ze af en toe te nemen?

Heb je last van bepaalde klachten en weet je niet of die mogelijks veroorzaakt worden door je medicatie?

Heb je vragen over je medicatie?


Als huisapotheker kunnen we je helpen


Om je vragen over je medicatie te beantwoorden, om je te helpen bij een correcte inname van je geneesmiddelen en om er zeker van te zijn dat jouw behandeling wel degelijk de verwachte voordelen oplevert, kunnen wij je een persoonlijke begeleiding aanbieden : een 'Medicatienazicht'.

Dit is de ideale gelegenheid om het gebruik van je geneesmiddelen, hun gunstige effecten en hun eventuele bijwerkingen te bespreken met je huisapotheker. Afhankelijk van je verwachtingen en noden kunnen wij je oplossingen voorstellen om het gebruik van je medicatie te verbeteren en het effect van je behandeling te optimaliseren. Deze dienst wordt volledig terugbetaald door je ziekenfonds en is dus gratis voor jou.


  • Heb ik hier recht op?


Als je elke dag 5 of meer terugbetaalde geneesmiddelen neemt kan je genieten van een medicatienazicht in de apotheek. Wij kunnen voor je nagaan of je in aanmerking komt voor de terugbetaling van deze dienst.


  • Moet ik mijn dokter op de hoogte brengen?


Het medicatienazicht is een begeleiding op maat die aanvullend is op die van je huisarts. Wij brengen je huisarts op de hoogte en brengen een verslag uit van je medicatienazicht. Een voorstel om een behandeling aan te passen, doen we altijd in overleg met je huisarts, die je voorschrift zal aanpassen.


  • Praktisch : 2 gesprekken in de apotheek


Bekijk thuis even welke medicatie je gebruikt : geneesmiddelen met en zonder voorschrift die je regelmatig neemt, maar ook vitamines, producten op basis van planten, homeopathische geneesmiddelen,... zelfs als je die niet in de apotheek gekocht hebt. Leg deze klaar om mee te nemen naar het eerste gesprek. Schrijf ook alle vragen op die je aan je apotheker wilt stellen en neem deze ook mee naar het eerste gesprek.


Tijdens het eerste gesprek

We overlopen samen met jou het gebruik van je geneesmiddelen. We zullen enkele vragen stellen om je verwachtingen over je behandeling beter te kennen en om na te gaan of je problemen of praktische moeilijkheden ondervindt met je medicatie. We zullen bekijken of ze allemaal goed werken, of ze nog nodig zijn en of het mogelijk is om je behandeling te verbeteren. Je krijgt ook de gelegenheid om al je vragen over je medicatie te stellen.


Vervolgens zullen we alle informatie grondig analyseren om, indien nodig, voorstellen te doen om het gebruik van je geneesmiddelen te verbeteren en het effect van je behandeling te optimaliseren. We overleggen ons voorstel met je huisarts.


Tijdens het tweede gesprek

We bekijken samen met jou de verschillende aanpassingen die we voorstellen. We werken je medicatieschema bij. Hierop staan niet enkel de geneesmiddelen die je neemt, maar het bevat ook informatie die je kan helpen om ze correct te gebruiken. Neem het mee naar elke medische afspraak. Zo hebben al jouw andere zorgverleners een overzicht van je behandeling en kunnen we jou allemaal samen het beste helpen.