Ozempic pen

Ozempic pen

GEBRUIKSINSTRUCTIE OZEMPIC VOORGEVULDE PEN (zie bijsluiter voor de volledige dosisinstructies)


1. BEREID JE PEN VOOR


 • Controleer de naam en de dosis op de pen.
 • Verwijder de blauwe dop van de pen.
 • Controleer of de vloeistof helder en kleurloos is.
 • Bevestig een nieuwe naald. Gebruik een nieuwe naald voor elke inspuiting.
  • Verwijder het papieren lipje van de naald. 
  • Duw de naald recht op de pen en draai ze dan vast.
  • Verwijder beide dopjes van de naald.
  • Bewaar het buitenste dopje om de naald na de inspuiting veilig te verwijderen.


2. CONTROLEER DE DOORVLOEIING : telkens vóór de eerste inspuiting met een nieuwe pen


 • Draai aan de blauwe draaiknop en selecteer volgend symbool : .._
 • Houd de pen verticaal met de naald naar boven.
 • Duw de grijze knop in en kijk na of er een druppel uit de naald komt.
  • Indien er geen druppel verschijnt : herhaal tot er wel een druppel verschijnt tot maximum 6 keer.
  • Indien er na 6x nog geen druppel verschijnt : vervang de naald en probeer nog 1 keer.
  • Indien er na het vervangen van de naald nog geen druppel verschijnt : neem een nieuwe pen.


3. SELECTEER JE DOSIS : draai aan de blauwe draaiknop tot je de dosis van 0,25 mg ziet verschijnen


4. INSPUITING


 • Breng de naald in de huid
 • Druk de grijze knop in tot de dosisteller terug op '0' staat.
 • Houd de naald in de huid.
 • Als de dosisteller op '0' staat, tel je traag tot 6.
 • Daarna verwijder je de naald uit de huid.
 • Als er een bloeddruppel verschijnt, duw je zachtjes met een kompres. Je mag niet wrijven of masseren.


5. VERWIJDER DE NAALD


 • Leg het buitenste naalddopje plat op de tafel.
 • Schuif de pen erin zonder het naalddopje vast te houden.
 • Duw het dopje voorzichtig op de naald vast.
 • Draai het dopje mét naald los en doe dit in een gele naaldcontainer.
 • Klik de blauwe dop terug op de pen.


Bijsluiter