Hilotherm koeltoestel

Hilotherm koeltoestel


Hilotherapie is een een koude behandeling die pre-en post-operatief, posttraumatisch of chronisch gebruikt kan worden om zwelling (oedeem), bloedingen (hematomen) en pijn te voorkomen of sterk te verminderen. 

Via een temperatuurgestuurde circulatiepomp en een anatomisch gevormd masker wordt in een gesloten circuit water rondgepompt dat op een constante temperatuur gehouden wordt. Deze temperatuur is in te stellen tussen de 15°C en 22°C.


VOORDELEN


  • Minder zwelling en pijn zorgen voor een onmiddellijk effect op het comfortgevoel van de patiënt. Er moet minder pijnmedicatie ingenomen worden en normale activiteiten zoals normaal eten, school en werk zullen sneller hernomen kunnen worden. 
  • Oedeem en hematomen belemmeren het transport van zuurstof en voedingsstoffen naar de weefsels en zo ook het herstel. Te weinig zuurstof in de weefsels geeft ook terug meer kans op oedeem. Hilotherapie helpt de vicieuze cirkel doorbreken en bevordert zo het herstel.
  • Ter behandeling van chronische letsels en ontstekingen.
  • De temperatuur wordt gecontroleerd constant gehouden. Hierdoor is er geen enkel risico op bevriezing en moet het koude verband niet telkens hernieuwd worden.


MOGELIJKHEDEN


  • Aangezicht : boven-of onderkaak (kaakchirurgie, verwijderen wijsheidstanden,...) 
  • Knie
  • Elleboog
  • Schouder
  • Borst


HOE GEBRUIKEN?


Bij chirurgie aan het aangezicht wordt meestal een temperatuur tussen 16°C en 19°C aangeraden, maar dit kan ook aangepast worden naar gelang de gevoeligheid van de patiënt. Afhankelijk van de ernst van de ingreep en post-operatieve symptomen wordt de hilotherapie gedurende 5-7 dagen gebruikt. U vraagt hierover best advies aan uw behandelende (tand)arts. Het toestel wordt geleverd door een specialist mét de nodige uitleg. 


HOE RESERVEREN?


Het is best om je toestel op voorhand te reserveren aangezien de hilotherapie onmiddellijk na de ingreep gestart dient te worden en het aantal toestellen beperkt is. Reserveer daarom je toestel van zodra de ingreep gepland is.


Overleg ook met uw arts of u tijdens de ziekenhuisopname van het hilotherm toestel in het ziekenhuis gebruik kan maken of dat u uw eigen toestel dient mee te nemen. En spreek af of u het masker via het ziekenhuis aankoopt of samen met het gehuurde toestel.


De huurprijs van het hilotherm koeltoestel is €20 per dag. Het toestel voor de boven-en onderkaak wordt enkel per week verhuurd. Er moet geen waarborg betaald worden. De kostprijs voor de levering met uitleg, reiniging en ophaling is €72. Het masker voor de boven-of onderkaak kan enkel aangekocht worden en komt op €67. Alle kosten worden gefactureerd en kunnen eventueel bij uw hospitalisatieverzekering worden ingediend.