Tinnitus

Festivalitis? Voorkom tinnitus!

4 juli 2019


Bij tinnitus of oorsuizen hoor je een geluid in de afwezigheid van een externe geluidsbron. 10-15% van de volwassenen heeft tinnitus en 1 op 3 een significante belemmering ervaart in het dagelijkse leven. In Vlaanderen zijn er naar schatting 750 000 mensen met tinnitus. En één van de meest voorkomende oorzaken van tinnitus is gehoorschade ten gevolge van lawaaiblootstelling. Tinnitus is geassocieerd met bijkomende problemen zoals slaapproblemen, angst, sociale afzondering, gehoorproblemen, concentratieproblemen en depressie, waardoor de levenskwaliteit aanzienlijk kan verminderen.


Risicovolle situaties


Er bestaat beroepsmatige en recreationele lawaaiblootstelling. Sectoren waren hoge lawaainiveaus gemeten worden zijn onder andere bouwnijverheid, transport, overheid (defensie, politie), industrie, muziek, horeca, landbouw, kinderdagverblijven en de recreatiesector zoals overdekte zwembaden en sporthallen. Hier moet verplicht aan preventie gedaan worden bij het overschrijden van meer dan 85 dB gedurende 8 uur per dag.


Lawaaischade ten gevolge van luide muziekblootstelling is een toenemend probleem en voornamelijk adolescenten vormen een risicopopulatie. Naast het bezoeken van festivals, concerten, lokale fuiven, nachtclubs en danscafé, is ook het gebruik van draagbare muziekspelers bij jongeren enorm populair. 


Gehoorbescherming


Er zijn verschillende soorten gehoorbescherming, namelijk universele oordoppen, otoplastieken of op maat gemaakte oordoppen en 'oorkappen' die over de oren worden geplaatst. Universele oordoppen zijn bedoeld om voor iedereen te passen. 

 • Oordopjes uit schuim worden gekneed vooraleer ze in de gehoorgang geplaats worden. Je draait ze zo klein mogelijk tussen je handpalmen en dan plaats je ze in het oor door de oorschelp bovenaan vast te nemen en naar boven-achteren te trekken. Zo open je de gehoorgang en kan je de oordop beter inbrengen.
 • 'Paraplu'-oordopjes moeten ook diep genoeg ingebracht worden door de gehoorgang zo goed mogelijk te openen want anders sluiten ze deze niet volledig af. Er bestaan verschillende soorten met telkens andere filters om te slapen, om muziek te luisteren, om met de moto te rijden, om te zwemmen, om te vliegen,...
 • Otoplastieken of op maat gemaakte oordoppen sluiten de gehoorgang het beste af en zorgen voor meer comfort. De filter in deze doppen kan aangepast of vervangen worden. Een muziekfilter zorgt bijvoorbeeld voor een 'vlakke filtering' waardoor alle frequenties evenveel gefilterd worden en zo wordt de muziek niet vervormd. Deze oordoppen moeten wel elke 5 jaar opnieuw gemaakt worden aangezien onze gehoorgang veranderd. Sommige mutualiteiten betalen hier een deel van terug.
 • 'Oorkappen' kunnen over de oren geplaatst worden en zijn ideaal bij baby's en peuters. Voor jonge kinderen bestaan er ook universele oordoppen voor een smalle gehoorgang.

Wat kan je zelf doen ter preventie?


 • Blijf steeds op minstens 10 meter afstand van de luidsprekers tijdens een concert, op een festival of in een discotheek.
 • Gebruik zoveel mogelijk oordopjes tijdens luide muziek, bij voorkeur op maat gemaakt.
 • Gun je oren op tijd een pauze, ongeveer een kwartier per uur lawaaiblootstelling.
 • Nadat je een hele tijd hebt doorgebracht in een lawaaierige omgeving, hebben je oren 'rust' nodig om te recupereren. Ga na een avondje uit dus niet nog eens met je hoofdtelefoon op luid niveau gaan luisteren.
 • Heb je een draagbare muziekspeler? Gebruik dan liefst een hoofdtelefoon en zet je volume nooit op het hoogste kwart van de volumecapaciteit.


Wat doe je bij een acuut oortrauma?


In geval van een acuut lawaaitrauma en/of plotse gehoorsdaling neem je zo snel mogelijk contact op met je huisarts of ga je naar de spoeddienst. Er is dan een onmiddellijke opstart van corticoïden nodig al dan niet in combinatie met hyperbare zuurstoftherapie. Er bestaat namelijk zoiets als een 'dynamische fase' waarin de haarcellen kunnen recupereren en het gehoor kan herstellen. Een acuut lawaaitrauma dient daarom als medische urgentie beschouwd te worden. Het UZA is het referentiecentrum wat betreft tinnitus met expertise van caissonbehandeling (hyperbare zuurstoftherapie).


Wat kan je doen bij chronisch oorsuizen?


Bij chronisch oorsuizen dat reeds meer dan 3 maanden aanwezig is gaat men best eerst langs bij de huisarts die onderliggende factoren kan nagaan. Indien er permanente belemmering dreigt te ontstaan wordt de patiënt doorverwezen naar een neus-keel-oorarts of een gespecialiseerd tinnitus expertisecentrum. Voor elke patiënt wordt steeds een individueel 'tinnitus profiel' opgesteld dat de testresultaten en ook de persoonlijk geassocieerde problemen in kaart brengt.


  BRONNEN

  Gilles A. 2019. Tinnitus ten gevolge van lawaaiblootsteling. Antwerps Farmaceutisch Tijdschrift, 97 (04/19), 6-10.

  www.detuutvantegenwoordig.be