Nieuwe geldigheidsduur voorschriften vanaf 1 november

Voorschriften : nieuwe geldigheidsduur vanaf 1 november

8 oktober 2019


Vanaf 1 november 2019 zal het einde van de geldigheidsduur op het voorschrift staan. Standaard wordt dat dag op dag 3 maanden na de voorschrijfdatum, al zal de arts een langere of kortere termijn kunnen bepalen. Het voorschriftmodel wijzigt daardoor. De nieuwe regeling geldt zowel voor terugbetaalde als niet-terugbetaalde geneesmiddelen.


Momenteel is een (papieren of elektronisch) voorschrift onbeperkt geldig voor uitvoering, maar niet voor terugbetaling. Dat onderscheid verdwijnt. Zonder bijkomende vermeldingen van de arts zal een voorschrift vanaf 1 november 2019 precies 3 maanden geldig zijn na de voorschrijfdatum, zowel voor uitvoerbaarheid als terugbetaling. Die periode van 3 maanden geldt van dag op dag. Een voorschrift dat op 10 november 2019 wordt aangemaakt blijft dus geldig tot en met 9 februari 2020, en niet meer tot eind februari 2020. 


De voorschrijver kan een kortere of langere termijn bepalen, maar de einddatum van uitvoerbaarheid mag nooit langer zijn dan 1 jaar na de voorschrijfdatum. Een arts kan een geldigheidsduur dus verlengen tot maximaal een jaar. En die 'vervaldatum' komt op het voorschrift, zodat het voor de apotheker én de patiënt duidelijk is wanneer het voorschrift niet meer geldig is. 


NIEUW MODEL VAN VOORSCHRIFT

De harmonisering van de geldigheidsduur gaat gepaard met de invoering van een nieuw model van voorschrift, dat vanaf 1 november 2019 gebruikt kan worden. De 'oude' modellen van voorschrift blijven nog bruikbaar tot 31 januari 2020. Voorschriften die na die datum worden gemaakt volgens het oude model zullen niet meer geldig zijn en mogen dus ook niet uitgevoerd worden. 


Alle papieren of elektronische voorschriften die worden aangemaakt vóór 1 november 2019 blijven uitvoerbaar tot 3 maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering, d.w.z. tot en met 31 januari 2020. Die voorschriften blijven even lang terugbetaalbaar als nu. 


BRON 

www.apb.be